Namiestnictwo Zuchowe "Odkrywcy Smoczych Tajemnic" serdecznie zapraszają na pierwsze w tym roku warsztaty zuchowe dla przybocznych i drużynowych zuchowych.

Warsztaty odbędą się w lokalu Chorągwi Krakowskiej 17 października 2019 roku o godzine 17.30.

Zgłoszenia do 15 października na adres email: obroncy.smoczych.tajemnic@gmail.com.

Szczególy na plakacie po kliknięciu w "Czytaj więcej"

Czytaj więcej

Druhny i druhowe,

Już po raz ostatni przypominam o zbliżającym się terminie naliczania składek. Od października 2019 roku (gdy nastąpi przekazanie w sprawach ewidencji) wszelkie pytania należy kierować do druha pwd. Wiktora Karpały. Ja dziękuję wszystkim za 8 letnią współpracę ws. ewidencji :). Dziękuję za dużą cierpliwość i niejednokrotnie za wyrozumiałość. Żeby formalności stało się za dość proszę o zapoznanie się z dalszą treścią komunikatu.

1 października o godzinie 00.00 zostaną naliczone składki na IV kwartał 2019 roku. Oznacza to że do dnia 30 września 2019 do godziny 23.59 należy dokonać wszelkich zmian w CEH (Centralnej Ewidencji Harcerskiej). 

Czytaj więcej

Hufiec Podkrakowski - KSI
#rozkaz

Rozkaz Komendanta Hufca nr. L. 9/2019 oraz L. 10/2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Czytaj więcej

TERMIN: 04-06.10
MIEJSCE: Gmina Zabierzów
KOSZT: 30zł
Wszelkie pytania kierujcie na adres mailowy: szczep.kolumbowie@op.pl

Zgłoszenia do 25.09 przez formularz zgłoszeniowy.

 

Czytaj więcej

Dzieci i młodzież z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego może spędzać wolny czas w świetlicach podwórkowych utworzonych przez Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez 26 miesięcy.

W ramach inicjatywy w regionie powołano sieć 100 świetlic działających w 34 gminach. Wsparciem zostanie objętych 1500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. ( w każdej placówce 15 dzieci)  Projekt zakładała stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracują metodę harcerską.

Czytaj więcej

Hufiec Podkrakowski - KSI
#Komunikat

W załączeniu znajdują się dokumenty związane ze Zjazdem Zwykłym Hufca Podkrakowskiego:

  • sprawozdanie z działalności Komendy Hufca za okres 7.11.2015 - 21.09.2019 
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Hufca za okres 7.11.2015 - 21.09.2019 
  • projekt Regulaminu obrad zjazdu
  • projekt Porządku obrad zjazdu

Czytaj więcej

Hufiec Podkrakowski - KSI
#Informacja

 W związku z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego, każda jednostka jest zobligowana do oddania planu pracy na rok harcerski 2019/2020. W związku ze zbliżającym się Zjazdem Zwykłym Hufca i zmianą Komendy Hufca, plany pracy w wersji elektronicznej należy przesyłać do 23 września. W przypadku kiedy któryś z drużynowych ma problem z oddaniem planu pracy w terminie proszę o wcześniejszy kontakt z osobą odpowiedzialną za sprawdzenie planu danej grupy metodycznej.
 
Plany pracy należy oddawać do następujących osób:
gromady zuchowe - dh. phm. Paulina Poręba: paulina.poreba@zhp.net.pl
drużyny harcerskie i starszoharcerskie - dh phm. Michał Feluś: michal.felus@zhp.net.pl
drużyny wędrownicze - dh phm. Michał Zięba: michal.zieba@zhp.net.pl
 
W załączniku wzór plau lekcji i wymagane załączniki do planu pracy.
 
 

Czytaj więcej

Hufiec Podkrakowski - KSI
#rozkaz

Rozkaz Komendanta Hufca L. 8/2019 z dnia 6 września 2019 roku.

Czytaj więcej

Hufiec Podkrakowski - KSI
#Komunikat

Zgodnie z uchwałą Komendy Hufca nr. 8.2019 z dnia 18 czerwiec 2019 roku Zjazd Zwykły Hufca Podkrakowskiego na którym wybierzemy nowe władze Hufca odbędzie się 21 września 2019 roku o godzinie 10.00 w lokalu Chorągwi Krakowskiej na ul. Karmelickiej 31.

Lista osób z ważnym głosem znajduje się w Rozkazie nr. 7/2019.

Zachęcamy wszystkich instruktorów a zwłaszcza uprawnionych do głosowanie do obecności.

Czuwaj!

 

 

Czytaj więcej

Hufiec Podkrakowski - KSI
#rozkaz

Rozkaz Komendanta Hufca nr. L. 7/2019 z dnia 20 czerwiec 2019 roku oraz Uchwała nr. 8/2019 z dnia 18 czerwiec 2019.

Czytaj więcej